Referat af generalforsamling d. 27. marts 2023

Lokation: Det grønne område ved hal 2 efter en lille opvisning af Super Spring Aspirant.
Dato og tidspunkt: Mandag den 27. marts 2023 kl. 1845-1915.
Tilstede: Bestyrelsen, 6 instruktører, diverse forældre og børn. Cirka 35 mennesker (Aspirant ikke talt med,
da de ikke deltog).

1. Valg af dirigent. Brian blev valgt.

2. Formand Betina havde lagt beretningen ud på stolene. Hun læste den op, folk klappede og der var
ingen spørgsmål eller kommentarer.

3. Fremlæggelse af regnskabet. Finansansvarlig Tina fremlagde regnskabet, som var lagt ud på stolene
til deltagerne. Regnskabet blev godkendt og der var hverken spørgsmål eller kommentarer.

4. Fremlæggelse af budget. Finansansvarlig fremlagt budgettet, som ligeledes var blevet lagt ud på
stolene til deltagerne. Budgettet blev godkendt og der var hverken spørgsmål eller kommentarer.

5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet nogle forslag.

6. Valg. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth R, Tina S, Julie L og Heidi B alle ønsker
genvalg. Følgende suppleanter er på valg: Jeanett T, Monica Z, Dorthe H alle ønsker genvalg. Alle
blev genvalgt under klapsalver.

7. Eventuelt. En forælder roste faciliteter, fællesskabet, instruktørerne og foreningen. Der blev spurgt
til hjælpere under 13 år. Formanden oplyste, at hjælpere under 13 år betragtes som
børnearbejdere, hvorfor at vi har sagt farvel til 4 hjælpere under 13 år til trods for at vi ønskede at
beholde dem. En forælder spurgte, til hvordan man kunne melde sig til frivillige opgaver nu og da
uden at være bundet af bestyrelse o.l. Der blev spurgt til om gymnastikken er tilknyttet natsport,
som afholdes af ungdomsklubben. Gymnastikken har tidligere tilbudt at stå til rådighed, men pt.
bliver natsport afholdt med kort varsel, og de er dårlige til at oplyse de unge mennesker om det er
der og at de kan komme og være med.

Underskrevet referat af generalforsamling 27. marts 2023

Vores sponsorer