Bestemmelser for Medlemskontingent

1)
Det fulde kontingent betales frem til jul uanset hvornår i første del af sæsonen et medlem optages. Efter jul betales ½ kontingent. Kontingentet gælder for vinter sæsonen.

2)
Kontingent for opvisninghold dækker også ekstratræninger samt opvisningstøj. Såfremt der opstår uforudsete udgifter kan foreningen opkræve ekstra betaling herfor. På Super Springs holdene vil der i løbet af sæsonen komme ekstra udgifter som oplyst ved sæsonstart.

3)
På familiehold opkræves kontingent for barn og voksen med samme pris.

4)
Tilmelding og betaling foregår via foreningens hjemmeside. Der betales fuldt kontingent ved tilmelding. Der gives 2 prøveundervisningsgange fra tilmeldingstidspunktet, hvorefter tilmeldingen er bindende. Ved udmeldelse inden 3. undervisningsgang fra tilmeldingstidspunktet tilbagebetales kontingent fratrukket kr. 50,00 til dækning af administrationsomkostninger*. Ved udmeldelse senere i sæsonen tilbagebetales kontingentet ikke med mindre særlige forhold gør sig gældende. Al udmeldelse skal ske skriftligt til hgigym.formand@gmail.com.

* Gælder ikke sommergymnastik, hvor der ikke tilbydes prøveundervisning. På sommerholdene betales kontingentet ikke tilbage uanset årsag.

5)
Hvis et medlem ikke udnytter sin plads kan bestyrelsen anvise pladsen til et medlem på ventelisten. Kontingent tilbagebetales ikke i sådanne tilfælde.

6)
Ved køb af klippekortet kræves det samtidig at køber oprettes som medlem af Havdrup Gymnastikforening. Dette sker automatisk ved køb af klippekort. Klippekortet er personligt, men må gerne overdrages til 2. part under forudsætning af, at 2. part er eller bliver medlem af Havdrup Gymnastikforening. Klippekort er kun gyldigt i den sæson hvor klippekortet er købt, og overskydende klip eller ubrugte klippekort refunderes ikke, og kan ikke overføres til næste sæson.

Vores sponsorer