HAVDRUP GYMNASTIK FORENING
COVID-19 Retningslinjer for træning i Havdrup Gymnastik (revideret pr. 14/03-2021)
 • For udendørs træning gælder følgende regler:
  • Før og efter træning gælder forsamlingsloftet på 5 personer.
  • Bliv hjemme hvis du har de mindste symptomer, eller er i tvivl om du bør fremmøde.
  • Medbring gerne egen håndsprit, og husk god håndhygiejne før og efter træning.
  • Vær' opmærksom på at holde afstand, min. 2 meter under hele træningen.
  • Husk ikke at dele redskaber under træningen, men hold dig til dit redskab.
  • Man må gerne gå indenfor for at benytte toiletter i foyeren.
  • Kom omklædt efter vejret.
  • Det er kun instruktører, der må gå ind i hallen for at hente udstyr.
  • Træningen vil blive aflyst ved dårligt vejr, hvor træningen ikke kan gennemføres forsvarligt (besked sendes på sms/mail).
  • Kom så tæt på træningstiden som muligt, og forlad stedet så snart din træning er slut, så vi ikke er for mange samlet.
  • Fremmøde på holdene er på eget ansvar, og vi anbefaler at man lytter til myndighederne, især hvis man er i en risikogruppe.
 
 • Indendørs træning er lukket ned - vi håber at komme indendørs efter påske:
  • Forældre skal aflevere deres børn udenfor træningsfaciliteten, og må således ikke komme ind i Idrætscentret af hensyn til max. antal og smittefare. Aflevering af børn efter princippet “Kiss and Drive”. Og der ventes på barnet udenfor på P-pladsen. Undtagelsen er aldersgrupperne op til 6 år, men kan barnet sendes ind til træning fra døren er det ønskeligt. Vi opfordrer til, at man forsøger at begrænse antallet af voksne og søskende, som ledsager barnet til træning, og hvis muligt, at man venter udendørs eller kører og kommer tilbage. 
  • Forsamlingsforbuddet gælder ved max. 10 personer sammen. Voksenhold er derforopdelt med max. 9 deltagere + 1 instruktør.
  • Det enkelte hold har særlige retningslinjer i forhold til ind/udgange ad evt. branddør/brandtrappe.
  • Der bæres mundbind (alle over 12 år), når man er udenfor træningsområderne inde i Idrætscenteret.
  • Der klædes om hjemmefra og bades hjemme. Omklædningsrummene forbeholdes til toiletbesøg.
  • Det er kun gymnaster og instruktører der har adgang til Hal 2/Multisalen. 
  • Når man træder ind i Hal 2/Multisalen er det første man gør at vaske eller afspritte hænder.
  • Man medbringer egen drikkedunk og deler ikke denne med andre.
  • Ved flere grupper i hallen, holder man afstand og undgår at kommunikere eller have tæt kontakt med den anden gruppe. Generelt ingen kram, highfive eller lign. (selvom det er svært at lade være, og vi savner det helt vildt, men det går ikke).
  • Holdene deles hvis muligt i mindre grupper, og disse grupper træner sammen under hele træningspasset – man må ikke skifte gruppe.
  • Er man syg, viser tegn på sygdom eller er der den mindste mistanke om noget, bliver man hjemme fra træning. Instruktøren kan ringe efter forældre, hvis barnet fremstår som sløj. Husk også reglen om at hoste/nyse i ærmet og holde afstand.
  • Vælger man at rejse til et ikke godkendt rejseland, kan instruktøren/gymnasten ikke komme til træning de følgende 14 dage.
  • Hvis man er særligt udsat opfordrer vi til, at man ikke møder op til træning.
  • Der vil være afspritning af hænder undervejs i træningen eller indlagt håndvask, hvis der benyttes redskaber i træningen. Sprit hænder når Idrætscentret forlades.
 
 • RESTRICTED – særligt for hold der benytter springredskaber:
  • Ved brug af spring redskaber i et træningspas skal redskabet sprittes af inden, og gymnasterne skal afspritte hænder før brug.
  • I en gruppe må gymnasterne gerne rotere på springstationer uden at redskaberne rengøres. Men når der skiftes mellem grupper, skal redskabernes afsprittes.
  • Efter opvarmning sprittes igen hænder, og igen midtvejs i træningen eller ved stationsskift. Dette gælder også instruktører. 
  • Der udluftes ofte, have gerne dørene stående åben under hele træningen.
  • Der kommer ikke nye gymnaster ind i hallen før det er deres tur til træning.
  • Der holdes afstand - 2 meter - i springkøen.
  • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Sikkerhedsmodtagning er en selvfølge, men kontakten til gymnasterne forsøges minimeret af instruktøren som modtager
 

Vi følger de generelle regler, der er udmeldt fra Solrød Kommune samt DIF og DGI. Sidstnævnte kan læses her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona.

Vi ønsker alle en god træning. Hjælp hinanden med at huske på, at vi skal passe på hinanden og så vidt muligt holde afstand.

/Bestyrelsen
Havdrup Gymnastik

*Kom omklædt efter vejret.
Havdrup Gymnastikforening | www.havdrupgymnastik.dk | Email: Hgigym.formand@gmail.com | CVR-nummer: 16642614